English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Разплащания 2017

 

Платежно нареждане (пример)
Вносна бележка (пример)
Дебитна карта
Опис на продажбите заплатени с дебитни карти от посетители
Регламент за сделки и разплащания
Бланки