English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

img/main.jpg
 

 
Актуално

Конкурс за есе SME Annual Meeting - Повече

ЦУТФ - партньор по проект на Сдружение МЛАДЕЖКИ ГЛАС - София - Повече

Награди на ТФ ФЕСТ 2016 - Повече

ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ В БУКТБАНК АД - Повече

img/gerb.gif
Министерство на
образованието и науката

СВЕТОВНА МРЕЖА НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ
EUROPEN-PEN International -
Световна мрежа на учебните предприятия