English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

img/main.jpg

 

Актуално

Тристранна среща - Повече

Споразумение за партньорство - Повече

Проект RUSESL - Намаляване на ранното напускане на училище - Повече

Международното състезание - Global Enterprise Challenge (GEC) - Повече

ТФ ФЕСТ 2018 Награди - Повече

Издание в помощ на работата в УП - Повече

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ОНЛАЙН ТЕСТ

ВУЗФ създаде кандидатстудентски онлайн тест за прием в ОКС "Бакалавър".

Тестът включва 21 въпроса в три раздела – икономика, математика и логика, обща култура. Високият резултат от теста ще даде възможност за прием във ВУЗФ без полагане на допълнителни тестове и писмени разработки, както и гарантирано място като бъдещи студенти на висшето училище.

 

Пълна информация за самия тест може да намерите ТУК.

HTML със синтезирана информация може да намерите ТУК.

Този онлайн тест ще бъде отворен целогодишно и важи за прием за 2017/2018 година.


КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ:

Насърчаване на младежкото предприемачество

 

img/gerb.gif
Министерство на
образованието и науката

СВЕТОВНА МРЕЖА НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ
EUROPEN-PEN International -
Световна мрежа на учебните предприятия