English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

img/main.jpg
 

Новости при нашия партньор - ВУЗФ

Актуално

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ТРЕНИРОВЪЧНАТА ФИРМА - Повече

Лятно Училище - Повече

Центърът на учебно-тренировъчните фирми бе отличен с приз - Повече

ОБУЧЕНИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТРЕНИРОВЪЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - Повече

Работа с РЕГИСТРИ И СЛУЖБИ - Повече

img/gerb.gif
Министерство на
образованието и науката
Europa - Gateway to European Union
Европа

СВЕТОВНА МРЕЖА НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ
EUROPEN-PEN International -
Световна мрежа на учебните предприятия