English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Ред и срокове за регистрация за учебната 2017-2018 година

 

Ред и срокове за регистрация за учебната 2017-2018 година

ПРОМЯНА НА СРОКОВЕТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

11.12.2017 г. 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че срокът за регистриране на нови учебни предприятия или промяна на обстоятелствата при вече съществуващи се удължава до 12.01.2018 г.

Хубав и успешен ден от нашия екип:

 

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ


Всички новини