English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

За нас » Албум


Първият екип на ЦУТФ на обучение в Австрия
 
Франция, 2006 г. Проект "Тренировъчни фирми в пенетенциарната система", Мобилност, Леонардо да Винчи
     
   
Екипът на ЦУТФ с учители от Свищов
     

С колеги от Румъния
 
Обучение на учители от ПГТМ Ботевград

Обучение на младежи с увреден слух