English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

img/main.jpg
 

Актуално

ТФ ФЕСТ 2018 - Повече

ПРОМЯНА НА СРОКОВЕТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - Повече

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАНАИР - Повече

Ред и срокове за регистрация за учебната 2017-2018 година - Повече

ЦУТФ - партньор по проект на Сдружение МЛАДЕЖКИ ГЛАС - София - Повече

Издание в помощ на работата в УП - Повече

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ОНЛАЙН ТЕСТ

ВУЗФ създаде кандидатстудентски онлайн тест за прием в ОКС "Бакалавър".

Тестът включва 21 въпроса в три раздела – икономика, математика и логика, обща култура. Високият резултат от теста ще даде възможност за прием във ВУЗФ без полагане на допълнителни тестове и писмени разработки, както и гарантирано място като бъдещи студенти на висшето училище.

 

Пълна информация за самия тест може да намерите ТУК.

HTML със синтезирана информация може да намерите ТУК.

Този онлайн тест ще бъде отворен целогодишно и важи за прием за 2017/2018 година.


КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ:

Насърчаване на младежкото предприемачество

 

img/gerb.gif
Министерство на
образованието и науката

СВЕТОВНА МРЕЖА НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ
EUROPEN-PEN International -
Световна мрежа на учебните предприятия