English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Мис и Мистър ТФ ФЕСТ 2018

Регистрационна форма

CV образец

  
Мис ТФ ФЕСТ 2018               Александра Йорданова

УТБ "Глобал Профит Банк"

НТБГ, София

Работата в учебно предприятие ми дава възможността да съм част от екип, с който да създадем учебна банка. По този начин усвоявам знания и умения, свързани с извършването на дейности и операции осъществявани в реалната банка. Научавам се да попълвам документи, извършвам проучвания и да взимам решения в конфликтни ситуации. С работата в учебно предприятие ставам по-дисциплинирана, организирана, общителна и финансово грамотна. Развива се икономическото ми мислене и аналитични способности.

Мистър ТФ ФЕСТ 2018       Мартин Джуров

УТФ "Розеа"

ПГИУ „Елиас Канети“, Русе