English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Мис и Мистър ТФ ФЕСТ 2018

Регистрационна форма

CV образец

  
Мис ТФ ФЕСТ 2017               Богомила Ватева

УП Бест Фуудс Джуниър
НТБГ, София

„Екипът ни с гордост номинира нашия заместник-управител, на когото гласуваме пълно доверие и без чийто професионални умения, силна мотивация и пълна всеотдайност, успехите ни не биха били възможни. Енергията и жизнеността, която излъчва, са основите на нашата фирма.“

Из номинацията за Конкурса

Мистър ТФ ФЕСТ 2017       Ивайло Савов

УБ Глобал инвест банк
НТБГ, София

Ивайло е една от силите, които ни движат напред, и това го прави съществена част от екипа ни. Винаги мотивиран да успее, отличен организатор, отговорен в работата си, той може да ръководи и координира всеки наш значим проект по пътя към победите, способен да ни помага, за да открием силните си страни и да ги развием.

Из номинацията за Конкурса