English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

img/main.jpg
 

 
Актуално

2016-2017 учебна година - писмо до директорите на училища - Повече

ЦУТФ - партньор по проект на Сдружение МЛАДЕЖКИ ГЛАС - София - Повече

ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ В БУКТБАНК АД - Повече

Издание в помощ на работата в УП - Повече

img/gerb.gif
Министерство на
образованието и науката

СВЕТОВНА МРЕЖА НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ
EUROPEN-PEN International -
Световна мрежа на учебните предприятия