English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

                                                                                           EU_flag_LLP_BG-01    

 

ENTREPRENEURSHIP PRACTICE FIRMS SCHOOLS "- Innovative education and training solution to early school leavers" - 2014-2016

          Национално проучване        Резултати анкета

                                                      ENG                                       ENG

СРАВНИТЕЛЕН ДОКЛАД    БГ  ENG

 

Учебните предприятия в училище – иновативно образователно решение срещу ранното напускане на училище - 2014-2016 - информация за проекта

 

**********************

Трансфер на иновации

                                                                            Учебно-тренировъчните фирми в задължителния учебен план на                                                                                                                         институциите за професионално обучение

                                                                                                                                                        

                                                                            Mandatory training in practice firms at vocational education institutions

Инфо   

Резултати от анкета сред:

Ученици, обучавани в УП

Учители-ръководители на УП

Директори на училища с УП

                                                    Министерство на образованието, младежта и науката

Център на УП

 

Comparative analysis of current practice firm situation in Austria, Bulgaria and Lithuania

Учебно-тренировъчните фирми - сравнителен анализ на ситуацията в Австрия, България и Литва 

 

 Мобилност - Партньорства

Създаване на интерактивно помагало с комикси за обучение по

предприемачество в професионалното образование и обучение

 Резултати:     Помагало  http://comic.gotraining.gr/4pages

          Превод           Брошура           

Партньори: 

TECHNOLOGY TEACHERS’ ASSOCIATION, Greece

UNIVERSITY OF BERN, Switzerland

B' TECHNICAL SCHOOL OF NICOSIA, Cyprus

OULU VOCATIONAL COLLEGE, Finland

SKIVE TECHNICAL INSTITUTE, Denmark

INSTITUTE OF CALABRIA, Italy

CENTRE OF TRAINING FIRMS, Bulgaria