English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Споразумение за партньорство

ЦУТФ сключи Споразумение за партньорство, насочено към младежки дейности за развитие на предприемачески умения

На официална церемония се подписа споразумение за партньорство между Асоциация за Международно Обществено Развитие и Центъра за учебно-тренировъчни фирми към Министерство на образованието и науките. Сдружението беше представено от Вадим Рошманов – председател на УС. Участваха членовете на УС и представителите за Бургас, Варна, Враца и Стара Загора.

Вадим Рошманов изказа своите благодарности за доверието, което се гласува на Сдружението и припомни, че съвместно с Центъра са реализирани успешно вече два проекта, свързани с предприемачеството и очаква тези дейности да продължат да се развиват и чрез мрежата на Сдружението в цялата страна.

 

 


Всички новини