English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Международното състезание - Global Enterprise Challenge (GEC)

Уважаеми участници на ТФ ФЕСТ 2018,

 

 

Центърът за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ), в партньорство със Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN-PEN International, кани учениците-изложители да се включат в Международното състезание - Global Enterprise Challenge (GEC).

Това е петото издание на състезанието и то ще се проведе на 25 април 2018 г. в град Пловдив.

Състезанието ще оцени функционалните умения на учениците да се справят със ситуации, които изискват работа в екип по поставен казус.

Състезанието ще бъде проведено на английски и френски език.

Всички тренировъчни фирми-изложителки на ТФ ФЕСТ 2018 са получили на имейлите си покана с линкове за регистрация в състезанието. Допустимия брой участници в състезанието от една учебно-тренировъчна фирма е до 2 (двама) ученика в секцията на английски език и до 2 (двама) ученика в секцията на френски език.

Регистрацията за състезанието е индивидуална. Всеки ученик може да избере дали да участва в GEC на английски или на френски език.

Ще бъде осигурен хотел и храна, които ще бъдат заплатени от ЦУТФ, на състезателите, на които се налага да пътуват на 24.04.2018 г. и да нощуват в гр. Пловдив. Те трябва да уведомят ЦУТФ в срок до 11 април 2018 година с имейл на адрес info@buct.org , Subject: GEC настаняване.

 

С въпроси можете да се обръщате към Иво Анев на адрес ivoanev@mail.bg и тел. 0888818671 или на адрес info@buct.org.

 

 

 

Поздрави,

 

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ

гр.София1125

бул. „Г. М. Димитров“ №52 A

Tel:  +359 2 963 22 72; +359 877 679 173; +359 877 679 174

info@buct.org

http://www.buct.org

 


Всички новини