English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ПРОМЯНА НА СРОКОВЕТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

ПРОМЯНА НА СРОКОВЕТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че срокът за регистриране на нови учебни предприятия или промяна на обстоятелствата при вече съществуващи се удължава до 15.01.2018 г.

 

Хубав и успешен ден от нашия екип:

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ

 


Всички новини