English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Семинари „Интелектуална собственост за малки и средни предприяти

Уважаеми колеги, поради проявения голям интерес към семинара за интелектуалната собственост и невъзможността всички желаещи да посетят обучението, нашите партньори от Патентното ведомство предоставят възможността да се включите в новите обучения на техните експерти.

На 02, 03 и 04 октомври 2017 г. Патентното ведомство организира обучения в страната, по време на които експерти от Ведомството ще запознаят участниците с ползите, възможностите и процедурите за регистрация на марки и дизайни на национално ниво и за територията на Европейския съюз. Ще се представят и новостите в работата, както и общите практики със Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPО).

Експертите ще направят демонстрации на електронните услуги, предлагани от Патентното ведомство и от EUIPО, и ще отговарят на въпроси на присъстващите.

Всички желаещи учители могат да заповядат на:

-        02.10.2017г., в гр. Благоевград, х-л „Монте Кристо“, ул.„Света Гора“ №1, Конферентна зала, от 9:00-13:00 часа, Програма; Заявка за участие.

-        03.10.2017г., в гр. Пловдив, х-л „Парк-хотел Пловдив“, зала „Пълдин 1“, от 9:00-13:00 часа, Програма; Заявка за участие.

-        04.10.2017г., в гр. Казанлък, х-л „Палас“, Конферентна зала, от 9:00-13:00 часа, Програма, Заявка за участие.

Учителите, желаещи да участват в семинара, могат да се регистрират по електронен път с прикачените формуляри за Благоевград, Пловдив, Казанлък, като ги изпратят на адрес info@buct.org в срок до 29 септември.

 

За повече информация:

Иванка Димитрова - Главен експерт, Отдел „Международно сътрудничество“, Патентно ведомство на Република България, тел. 02/9701 332,

Ирина Добриянова – Главен експерт, Център за учебно-тренировъчни фирми, тел. 02/9632 272


Всички новини