English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
СЕМИНАР

Семинарът на тема „Интелектуалната собственост в българските училища“ се проведе в периода 11 – 13 септември в София. Проектът е част от Договора за техническо   сътрудничество за 2017г. между Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO). Центърът за учебно-тренировъчни фирми към МОН е партньор по проекта.

Събитието беше открито от д-р Давид Сукалински, заместник-председател на Патентно ведомство на Република България. Присъстващите поздрави и г-жа Дария Маврудиева, директор на ЦУТФ. Лектори бяха водещи експерти в Патентното ведомство.

На семинара беше отчетен изключително висок интерес от страна на участниците.  

По време на тридневното обучение на българските преподаватели от средните училища бяха предоставени въвеждащи знания в областта на индустриалната собственост, както и възможност за интерактивно обучение за това как да се използват разработените от Мрежата за сътрудничество онлайн достъпни инструменти. Темите, които бяха разгледани по време на семинара, са свързани със системата за индустриална собственост в България и в Европа, с възможностите за заявяване на марки и дизайни в ЕС, с електронните инструменти, които заявителите могат да използват в процеса на придобиване на индустриална собственост. Участниците бяха запознати и с въпроси относно превенцията и правни възможности в случай на нарушение на права върху европейски и национални марки.

Г-н Николай Ганчев, консултант “Учебно патентно ведомство” на  ЦУТФ, разказа за развитието на Учебното патентно ведомство, запозна участниците с промените, които са направени за новата учебна година, разгледа най-често допусканите грешки при попълване на документите и с конкурса „Защита на интелектуалната собственост“ на Международните панаири на учебно-тренировъчните фирми „ТФ ФЕСТ – Млад предприемач“.

Презентациите на лекторите ще бъдат достъпни на интернет страницата на ЦУТФ.

Снимки от събитието можете да разгледате ТУК

 


Всички новини