English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Концепция

Програма за работа в учебно предприятие_икономист

Програма за работа в учебно предприятие_банково_дело

Програма за работа в УП - 60 часа (подходяща за работа по проект "Твоят час"

Портфолио за обучаван в УП - съставил: Йорданка Атанасова, СУ Асен Златаров - гр. Шабла по проект ENTREPRENEURSHIP PRACTICE FIRMS SCHOOLS – “Innovative education and training solution to early school leavers”  за ученици във  възрастовата граница 14-16г.

Централен офис Тренировъчно предприятие Интегрирано обучение

Агенция по вписванията

Национален бизнес комуникационен указател

Национална агенция за приходите

Комисия за защита на личните данни

“Унисток” ООД

Патентно Ведомство

БУКТБАНК

 

Създаване


Управление

 

Отдели

 

Документи

 

Информационни и комуникационни технологии

Икономика  

 

Езици

 

Информационни и комуникационни техногии

 

Обучение по предприемачество

Предприемачеството в образованието -  разбиране, развитие, насоки и добри практики

сп.INFOСвят - издание на НАЦИД

 

 

Да учиш на границите на реалността
 

 

Учебните предприятия по света и у нас

БНТ Канал 1

http://bnt.bg/part-of-show/uchenitsite-koito-sa-zdavat-sobstveni-firmi

 

New York Times about the Practice Enterprise concept in France for unemployed adults.

http://www.nytimes.com/2015/05/31/business/international/in-europe-fake-jobs-can-have-real-benefits.html?smid=fb-share

 

France:

https://www.newstoprotect.axa/tendances-societe/fausses-entreprises-formation-demandeur-emploi

http://www.midiformations.com/chomage-faux-emplois-seraient-benefiques.html

 

USA:

http://www.forbes.com/sites/laurareston/2015/06/03/hundreds-of-imaginary-companies-teach-u-s-students-how-to-run-a-business

 

 Belgium:

http://www.express.be/business/fr/economy/en-france-de-fausses-entreprises-redonnent-du-travail-et-de-lespoir-aux-chomeurs-de-longue-duree/213796.htm

 

Italy:

http://www.west-info.eu/it/per-distrarti-dalla-disoccupazione-fai-finta-di-lavorare/