English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

За нас » История

Центърът на Учебно-тренировъчните фирми (УП) е създаден от преподаватели от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в София, едновременно с възникването на първите учебно-тренировъчни фирми в България през 1996 г.

София, октомври 1997 г.

img/history1.jpg
Ханс Филип открива центъра
  img/history2.jpg
Сред официалните гости на откриването присъстваха и представители от австрийското и българското Министерството на образованието и науката

 

До 1997 г. работи в рамките на НФСГ като обслужва всички УП в страната.

От 1999 г. със заповед на Министъра на образованието и науката Центърът е със статут на самостоятелно звено към МОН.

Центърът на УП се помещава в модерен и функционален офис, оборудван по проект "Изграждане на мрежа от учебни фирми в България" на Ротари Интернешънъл, КултурКонтакт - Австрия, Ротари клуб - Китцбюл и Ротари клуб - София