English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

РЕГЛАМЕНТ обновено 29.03.2018

Декларация за автентичност на конкурсните матерали /образец/

 

GLOBAL ENTERPRISE CHALLENGE - REGISTRATION

 

 

РЕЗУЛТАТИ - ПЪРВИ КРЪГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС