English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

РЕГЛАМЕНТ обновено 01.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВ: КОНКУРСИТЕ НА ТФ ФЕСТ 2016

РЕЗУЛТАТИ - ПЪРВИ КРЪГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НАГРАДИ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

НАГРАДЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС