English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

РЕГЛАМЕНТ обновено 05.04.2017

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - резултати първи етап 

 

СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС - резултати първи етап

 

 

 

 

 

АРХИВ: КОНКУРСИТЕ НА ТФ ФЕСТ 2016

РЕЗУЛТАТИ - ПЪРВИ КРЪГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НАГРАДИ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

НАГРАДЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС