English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

СЕМИНАР

за придобиване на правоспособност за ръководител на учебно предприятие

                                                          Дата на провеждане:                     4 – 6 октомври 2017 г.

                                                          Място на провеждане:                   НАЦИД

                                                           гр. София, бул. “Г. М. Димитров“ №52А, ет. 2

Формат:                                            04.10.2017 г.

                                                         от 09:30 до 17:30 ч.;

                                                          05.10.2017 г.

                                                          от 09:00 до 18:00 ч.;

                                                          06.10.2017 

                                                          от 09:00 до 13:00 ч.

Регистрация: до 29.09.2017

ЗАЯВКА:                                           Заявка за участие

Материали: Всеки участник в семинара ще получи богат набор от нормативни актове, инструкции, методически указания, примерни образци на документи и презентации на хартиен и електронен носител. 

Обучението ще се проведе на обявените дати при минимален брой 10 участници.

Възможност за настаняване: Учебен център-МОН, София, ж.к Изток, в близост до Метростанция Жолио Кюри, 19 лв. цена на легло в двойна стая - заявете на info@buct.org до 29.09.2017

Контакти:  Ирина Добриянова, гл. експерт, 0877679174;  0877679173