English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТ ЕКИПИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. ВЪПРОС: При съставянето на бюджетното платежно относно запазването на фирма, можем ли да не попълваме айбана на наредителя, тъй като все още нямаме айбан?  При наредителя  наименованието на фирмата си ли трябва да посочим?

ОТГОВОР: За да попълните бюджетното нареждане за запазване име на учебно предприятия не е необходимо да имате айбан. Нека наредителя да е  физическото  лице, на което екипът е възложил да извърши запазването на име.

В основанието за плащане напишете  "запазване на име" и наименованието, което запазвате за учебното предприятие.

За да регистрирате учебното предприятие /при попълване на А4 или А5/ е необходимо да откриете набирателна сметка в БУКТБАНК.

2. ВЪПРОС:  Запознахме се подробно с документите за откриване на банкова сметка. При искането за откриване на банкова сметка се изисква ЕИК. Можем ли да го пропуснем? 

ОТГОВОР: При откриване на набирателна сметка фирмата все още не е вписана и няма ЕИК и в този случай не се попълва.   При откриване на разплащателна сметка този реквизит е задължителен.

3. ВЪПРОС: Къде можем да намерим бланки за вносни бележки?

ОТГОВОР: Бланките ще намерите на интернет страницата на ЦУТФ/Служби и регистри/БУКТБАНК/Банкови документи/ Документи за откриване на сметка и Документи за нареждане на плащания

4. ВЪПРОС: Как да преведем заплати от сметката в сайта на персоналните сметки? Кое меню трябва да се използва? При "Плащане на сметки" нямаме възможност да изберем никакъв получател. 

ОТГОВОР

За да извършите превод на заплати от сметката на фирмата към персоналните сметки на служителите е необходимо:

1.      Служителите да имат персонални сметки, които да са активирани.

2.      От менюто в приложението за интернетбанкиране изберете:

                                ®    Бенефициенти/получатели

®    Personal accounts

®    добавете служителите от вашата фирма, като можете да търсите по номер на сметка или по име.

3.      Върнете се в менюто и изберете„Плащане на сметки“ –сметката от която ще платите

4.      Служителите от вашата фирма вече следва да са налични в падащото меню „Бенефициент/получател“ - Изберете имената на хората, на които искате да преведете средства.

 

Не забравяйте да преведете чрез системата за интернетбанкиране дължимите данъци и вноски към НАП по съответните сметки в БУКТБАНК.