English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Партньорство между ученическо и студентско учебно предприятие

 

Международен on-line проект "Тренировъчната фирма - вашият шанс", 2016

Награди на УП в Румъния - ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград

 

ДОБРИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧ Е  И  ДОБЪР ДАНЪКОПЛАТЕЦ! - Видин

 

Учениците, които създават собствени фирми - София, 31 СУЧЕМ

 

 

Когато бизнесът е близо до професионалното образование,

успехът е сигурен! Флай Спорт, ФСГ- гр. Монтана