English Version   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 2017

 

Регистрационна форма
Оценъчен лист
Списък проекти за участие във финалния кръг

Описание на награди

Архив 2016 година: Класиране след първи кръг

НАГРАДЕНИ

първо място

второ място

трето място